Līdz šim nebijis starpkonfesionāls kultūras, sociālais un garīguma centrs, kas ietvers divas pamatfunkcijas - kultūras un sociālo, kā arī garīgi reliģisko.

Projektu attīsta:

 

 

 

 

Jezuīti Latvijā, sadarbībā ar Rīgas Romas katoļu Baznīcas kūriju izveidojot
fondu "Kairos" kultūras, sociālais un garīguma centrs.

Projekta arhitekti:

Arhitektu birojs SZK/Z SIA
Uģis Zābers, Evija Vizule

Aktualitātes

jaunākā informācija par projekta "Kairos" virzību

Kairos

[grieķu val.]

Centra nosaukums ir dziļi simbolisks. Kairos nozīmē laiks. Tas apzīmē žēlastības laiku,
kad Transcendentais jeb dievišķais ienāk pasaulē.

Telpa un vieta

Jēdziens "Kairos" reprezentē pašu telpu un vietu, kurā dievišķais ar cilvēcisko sastopas dažādās dimensijās.

Pirmkārt, caur cilvēku savstarpējo sastapšanos – kopienu. Otrkārt, caur darbību, kas ir vērsta uz cilvēku vajadzībām, uzlabojot un attīstot dzīves kvalitāti ar kultūras un sociālo darbību: nelieli koncerti, izstādes, sociālās atbalsta grupas jaunajām māmiņām, vientuļām mātēm, tēvu atbalsta grupas, AAA grupas alkahola vai azartspēļu atkarībām utt. Treškārt, caur garīgi reliģisko darbību, dievkalpojumiem – Misēm, retrītiem, svinot laulības, kristības, bēres un piedāvājot garīgo vadību, līdzgaitniecību, telpu meditācijai un garīgās sakopotības un atpūtas vietu. Ceturtkārt, radot ēku un telpu, kas kā sakrāls un mākslas objekts sniegtu Mārupes novadam sakoptu, estētisku, drošu un atvērtu vidi.

Centra uzbūve idejiski ir veidota pēc latviešu lauku viensētas principa, kur savstarpēji vienā veselumā savienotas dažādas funkcionalitātes ēkas. Arī šeit būs vairākas ēkas, kas ir funkcionāli un garīgi savstarpēji saistītas.

Līdzīgi kā latviešiem viensēta ir vieta, kur uzglabāt savas bagātības, kopt ģimeni, audzināt bērnus, strādāt un atpūsties, arī kultūras un sociālais garīguma centrs "Kairos" sniegs iespēju realizēt šīs tik būtiskās pieredzes, kļūstot par mājvietu un vērtību glabātāju, kur cilvēki var doties, lai smeltos atbalstu un stiprinājumu savai ikdienas dzīvei.

Stilizētajā viensētas modelī vēlamies atrast šo sastapšanās punktu starp latvisko un vienlaikus garīgo, ko ietver latviešu viensētas apzīmējums kā "svētai vietai".

Vienlaikus arhitektoniski ēka būs modernā dizainā balstīta, kas savukārt, atspoguļo uz priekšu, nākotnē, dinamiskā attīstībā vērstu virzību.

Mārupes novada kontekstā...

Centrs labi iederēsies kontekstā, kurā Jaunmārupes ciems jau veidojas par izglītības centru Mārupes novadā. Līdz ar centra "Kairos" izveidi Jaunmārupe tiks papildināta ar vēl vienu vietu, kas darbosies sabiedrības, jauniešu un ģimenes labklājības un izaugsmes labā. Tāpat projekts piedāvās pulcēšanās, lūgšanu un sadraudzības vietu dažādu konfesiju pārstāvjiem, kādas Mārupes novadā vēl nav.

Iesaisties!

Radi saturu!

Dalies idejās, kas varētu veicināt koncepta satura (reālās aktivitātes un projekti "Kairos" kultūras, sociālā un garīguma centrā) attīstīšanu.

Piedāvā ekspertīzi!

Lai veiksmīgi īstenotu projektu, ārkārtīgi svarīga ir ekspertīze, kā arī savu sfēru profesionāļu padoms.

Atbalsti finansiāli!

Projekta īstenošanai nepieciešami finansiālie līdzekļi, kas šobrīd tiek paredzēti 1,2 - 1,5 miljonu apjomā.

Sazinies!

Ja Tev ir idejas vai ierosinājumi vai radušies kādi jautājumi, vai arī vēlies palīdzēt un iesaistīties projekta attīstībā, sazinies ar mums!